-Metsakinnistute ja raieõiguse ost
-Metsaraie-ja kokkuvedu
-Giljotiiniteenus
-Hüdrovoolikute valmistamine ja müük
-Metsamasinate varuosade müük
-Saeplaatide ja saekettide müük
-Õlide ja määrdeainete müük